BİNGÖL'ÜN TANITIMI PROJESİ

 
 

Kaybolmakta olan Geleneksel el sanatları ve sözlü edebiyatın korunması, gelecek kuşaklara aktararak nesiller arasındaki iletişime katkı sunmak ve ortak kültürel mirasın farkına varılmasını, korunmasını, ve yeniden üretimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 

Bölgedeki yerel ve kamu kuruluşları ve ilgili faaliyette bulunan ve kültürel yapının korunmasına yönelik çalışma yürütmek isteyen  yapılar arasında bilgi paylaşımına katkıda bulunmak,

Bölgede kültürel turizmin geliştirilmesini teşvik ederek, hem bölgenin tanıtımını yapmak hem de bölgenin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak,

Kaybolmakta olan Geleneksel sanatlarını belgelemek, tanıtmak; günümüz koşulları çerçevesinde çağdaş yorumlarla değerlendirerek yeni boyutlar kazandırmak, turizm ve ekonomik amaçlı olarak yeniden üretiminin sağlanması, yörede üretilen el sanatı ürünlerine olan talebi artırmak suretiyle bölgesel kalkınmanın sağlanması

Sözlü edebiyat ürünlerinin tanıtımını sağlayarak, bu konuda yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda çeşitli yayınlarla literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır

ETKİNLİKLER

Tanıtım broşürü hazırlandı:
Proje kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtımı ile projenin hedeflediklerinin belirtildiği renkli broşürler bastırılarak dağıtıldı.

Tanıtım toplantısı yapıldı :
Proje başlangıcında amaçlanan hedefler, uygulanacak yöntemler ve öngörülen faaliyetlerin açıklandığı bir toplantı düzenlendi ve proje yerel halka basın yoluyla tanıtıldı. Toplantıya başta vali olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların üst düzeyleri katılmıştır.
Bunlarla birlikte diğer sivil toplum kuruluşlarından, kurum ve kuruluşlardan gerekli destek beklenmektedir.
Proje kapsamında öncelikle kültürel değerleri ön plana çıkaracak el sanatlarımız, sözlü edebiyat ürünlerimiz ve yerel kıyafetler üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla ilgili gerekli saha çalışması ve envanterler oluşturulmaya başlandı. Bulunan sözlü edebiyat ürünleri yöremize ait olan dilden yani zazacadan Türkçe’ye çevrildi.

Kültürel değerlerin kitaplaştırılması:
Yapılan çalışmaların ardından oluşturulacak üç adet kitapçıkla kültürel değerlerin ve gelecek kuşağa aktarımının kalıcılığını yakalamak istiyoruz. Bu kitapçıklar El işi, İğne oyacılığı ve Örgü, Yerel kıyafetler, Dokuma (palas-cacim) şeklinde oluşturulacaktır. Bu çalışmaları desteklemek için oluşturulan kitapçıklar kapsamında yani bu üç alanda  eğitim verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak  çalışmalarda bu alanlarda uğraş veren sivil toplum kuruluşlarının, kurum ve kuruluşların desteklerini bekliyoruz.

Kültürel envanter çalışmaları:
Oluşturulacak kitapçıklar yörenin folklorik özelliklerini, yörenin yemeklerini, örf ve adetlerini kapsayacak.

Fuara katılım:
Proje sonunda  her yıl İstanbul veya İzmir’de gerçekleştirilen ulusal  kültür      fuarlarına katılım sağlanacaktır. Yöremize ait kültürel değerlerimizi ülkemiz çapında tanıtımı gerçekleştirilecektir.

ULUSAL BASININA İLİMİZ TANITILDI

Projede ön görülen Ulusal Basına İlimizi tanıtma kapsamında Ülkemizin en saygın gazetecileri ilimize davet edilerek, Şehrimizin Turizm zenginlikleri bir bir gezdirildi.Yüzen Ada, Güneşin Doğuşu, Urartu yolu, Kös Kaplıcaları, Beritan Çadırları vd.

İLİMİZİN TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ

İlimizin başta turizm olmak üzere çeşitli yönlerden tanıtımını yapan bir film hazırlandı. söz konusu film tüm turizm ve tur şirketlerine, Türkiye'deki tüm Turiz İl Müdürlüklerine, ilgili otellere ve sivil toplun kuruluşlarına gönderildi.

PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü: Mehmet BUYANKARA

Proje Danışmanı: Zeki BÜRKÜK

Proje Sekreteri: İbrahim BUYANKARA

Proje Muhasebecisi: Doğan ÖZDEN